Affärsplan

Gör upp en affärsplan

Affärsplanen berättar hur ditt företag tänker förverkliga sin affärsidé i praktiken. I planen kan du beskriva bland annat ditt företags produkter och kunder samt marknadsläget i branschen. Gör också upp en finansieringskalkyl och en lönsamhetskalkyl. Uppdatera affärsplanen regelbundet och utnyttja den för att utveckla din företagsverksamhet. 

Du kan använda följande mallar för att göra upp din affärsplan

Kundberättelser