Att utvecla ett företag

Att utveckla ett företag

Visste du att vi också betjänar företag som varit verksamma en längre tid? Vi ger handledning i alla skeden av företagets livscykel gällande exempelvis företagets finansiering, steget ut på internationella marknaden eller ägarbyte. Kontakta våra rådgivare innan du ansöker om finansiering hos banken eller Finnvera. Även verksamma företag kan anlita vårt omfattande expertnätverk. Fråga oss hur vi kan stå till tjänst, om ditt företag behöver en ny affärslokal.

Ibland är det bra att bara allmänt diskutera företagandet med en utomstående expert. Våra företagsrådgivare är erfarna och redo att hjälpa dig på traven och vid behov ge dig råd om ytterligare samtal med en lämplig stöd- eller rådgivningstjänst i utmanande förändringssituationer.


Kom också ihåg att utnyttja de avgiftsfria Businessklinikerna, som skräddarsys för SME-företagets behov. Du får personlig handledning för marknadsföring, ägarbyten, internationalisering, kommersialisering av innovationer, tillväxt, juridiska frågor och offentlig upphandling. Vi arrangerar därtill olika evenemang i samarbete med Esbo Företagare.