FöretagsEsbo

FöretagsEsbo

Ifall företagandet intresserar dig, räcker det med ett rådgivningsställe som handleder dig

FöretagsEsbo erbjuder avgiftsfri företagsrådgivning för både sådana som planerar att bli företagare och för verksamma företag. Därtill arrangerar vi ett antal evenemang, bland annat Företagande som alternativ och Businesskliniker.

Våra professionella och erfarna företagsrådgivare har årligen närmare 2 500 kundmöten och genom dessa grundas cirka 550 nya företag i Esbo med närområden. Vi vill stöda uppkomsten av ny företagsverksamhet och hjälpa företagen att bli framgångsrika.

Vi kan därtill ge invandrarkunder sakkunnig företagsrådgivning på ett flertal språk. År 2021 var 40 % av våra kunder invandrare.

Du kan smidigt boka ett rådgivningsmöte på vårt kontor i A Grid i Otnäs, i centrum av Finlands starkaste koncentration av näringsliv, teknologi och forskning. Vår rådgivning fungerar också på kommunhuset i Kyrkslätt. Vid behov gör företagsrådgivarna besök på kundens företag.

Ifall du behöver hjälp till exempel med att upprätta ett avtal eller designa en webbplats, hänvisar vi dig vid behov till vårt utmärkta nätverk av experter.

Utöver experterna har FöretagsEsbo andra medlemmar, bland annat läroanstalter och andra organisationer som stöder företagare. Du hittar våra medlemmar nertill på sidan Experter. Därtill samarbetar vi med Finnvera, Team Finland, NTM-centralen och Tekes.

FöretagsEsbo eller Esbonejdens Nyföretagarcentral rf har främjat företagsverksamhet i nejden sedan 1993. Verksamhetens huvudfinansiärer är städerna Esbo och Grankulla samt Kyrkslätts kommun. Vi hör till det landsomfattande nätverket Finlands Nyföretagarcentraler rf.

Företagsrådgivning är viktig: av de företag som har grundats med hjälp av FöretagsEsbo fungerar drygt 80 procent efter fem år, medan under hälften av sådana företag som har grundats utan rådgivning och handledning är verksamma efter fem år. Vår verksamhet är certifierad av Inspecta, ett tecken på kvalitet. Ta kontakt och boka en tid på företagsrådgivningen.