Sekretessinformation

När EU:s allmänna dataskyddsförordning (”förordningen”) träder i kraft, kommer denna integritetspolicy att ersätta våra tidigare registeruttalanden. I enlighet med förordningen vill vi informera användare av vår webbplats och tjänster (”Kunden”) om behandlingen av våra personuppgifter i ett kortfattat, transparent, lättförståeligt format i tydligt och enkelt språk. Om du har några frågor om vår sekretesspraxis utöver informationen nedan är du välkommen att kontakta oss.

1. Styrenheten

Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry / CompanyEspoo
A Grid, Otakaari 5A, 02150 Espoo
FO-nummer 0951711-0
Tel. +358 (0) 10 3366550

2. Dataskyddskontaktperson

Frågor om denna integritetspolicy kommer att besvaras av Matias Holmqvist, vår integritetsombud, se kontaktuppgifter www.yritysespoo.fi

3. Vårt personregister

Vi behandlar våra kunders personuppgifter för olika ändamål och därför delvis i olika register.

4. Ändamål och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i första hand för kundrelationshantering, men även för rapportering/statistik och för att informera och marknadsföra vår verksamhet. Vi behandlar uppgifter i syfte att fullgöra avtalet (affärsrådgivning), uppfylla våra juridiska skyldigheter och utifrån ett berättigat intresse (rapportering/statistik) och samtycke (marknadsföring). Vi kan också skicka kundfeedback-undersökningar till våra kunder, vars resultat vi kan använda för att förbättra vår verksamhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att vårt berättigade intresse i synnerhet är att öka medvetenheten om vår verksamhet, utveckla vår verksamhet och upprätthålla väl fungerande nätverk.

5. Kategorier av personuppgifter

Inom affärsrådgivning kan vi behandla följande information om våra kunder:

namn

Hemadress

Telefonnummer

E-postadress

Affärsidé / företags-ID

Ovanstående information registreras i Ajas-systemet vid överenskommelse, varifrån den överförs till Nestors kundsystem.

I affärsrådgivning lägger vi även till följande information till kundens information vid första mötet:

Sexuell

Födelseår

Hemstad

Medborgarskap

Undervisningsspråk

Utbildningsklass

Sysselsättningssituation

Vad hörde du om företaget Esbos tjänster?

Verksamhetsbolagens FO-nummer, registreringsdatum och bolagets kontaktuppgifter, som automatiskt överförs från Bolaget och Joint Information System (YTJ).

Dessutom antecknas om kundmötet och affärsidén, eventuella expertremisser samt kundens affärsplan.

CompanyEspoo-evenemang registreras genom tjänsten Lyyti, som även kan användas för evenemangsrelaterad kommunikation. I samband med anmälan kommer kundens namn, e-postadress och eventuellt specialkost att efterfrågas samt eventuella uppgifter som krävs för arrangemanget av arrangemanget. Kunden kan be om feedback om evenemanget via e-post, Lyyti eller liknande verktyg. Du kan även anmäla dig till vissa evenemang direkt, till exempel via e-post till en kundrådgivare.

6. Informationskällor

Den information vi behandlar får vi i princip från kunden själv. Å andra sidan använder vår personal till exempel offentliga informationskällor (som NBPR och YTJ) vid behov. Om kunden redan har ett företag/företags-ID kommer företagets uppgifter (registreringsdatum, kontaktuppgifter och TOL-klassificering) att överföras till våra register från YTJ. När en kund har etablerat eller sagt upp ett företag överförs denna information från NBPR:s handelsregister till våra register. Vid behov får vi information (med information till kunden om detta) från våra olika intressenter (t.ex. TE-kontor, Finnvera och våra experter).

7. Mottagare och behandlare av personuppgifter

Om kunden önskar kan han eller hon ge sitt samtycke till att bli medlem i lokalföreningen för finska företagare, i så fall kommer kundens uppgifter att lämnas ut till finska företagare.

Dessutom kan information och en affärsidé diskuteras med TE-kontoret, Finnvera, våra experter eller andra liknande aktörer för åtgärder som möter kundens behov.

Vi utnyttjar våra tjänsteleverantörers system för att betjäna våra kunder. Våra kunders data kan således behandlas i åtminstone följande tjänster: Ajas (bokning av tid), Nestor (kundinformationssystem), Questback (kundfeedback-undersökningar), Mail Jungle (nyhetsbrev) och Lyyti (eventregistrering, påminnelser och feedbackundersökningar). )

8. Dataöverföring

Uppgifterna kommer inte att överföras från oss utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Tillstånd för försäljning

Om så önskas kan kunden gå med i CompanyEspoos e-postlista antingen genom att ge skriftligt medgivande med hjälp av kundinformationsformuläret eller genom att gå med i distributionslistan via länken Prenumerera på nyhetsbrev, som finns t.ex. från vår hemsida. Om en person som bor i affärsområdet EnterpriseEspoo (Esbo, Kyrkslätt, Grankulla) har laddat ner Etableringsguiden på webbplatsen www.perustamisopas.fi och utfärdat ett marknadsföringstillstånd, kommer hans eller hennes e-postadress att läggas till e-postlistan för EnterpriseEspoo. Ett nyhetsbrev skickas till kunden om ärenden som rör företagande och evenemang genom tjänsten Postiviidakko. Även annat entreprenörsrelaterat material kan då och då skickas till kunder med post.

10. Bevarande av personlig information

Vi behandlar personuppgifter efter varje ändamål och tidpunkt. Vi vill påminna dig om att till exempel rapporterings- och statistiska skyldigheter som binder oss kan kräva att uppgifter bevaras även efter avslutad affärsrådgivning. Dessutom bör kunder notera att vi kan komma att behålla information som är relevant för statistiken vid behov så att kunden inte kan identifieras direkt eller indirekt.

11. Principer för skydd av behandling av personuppgifter

Vi behandlar våra kunders personuppgifter i princip i säkra informationssystem, där nyttjanderätten kräver t.ex. användarnamn och lösenord. Rätten till tillgång ska beviljas en anställd hos den registeransvarige vars ställning och uppgifter inkluderar denna rätt till tillgång. I elektronisk kommunikation (t.ex. e-post) vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd. Våra kundinformationsformulär förvaras i låsta lokaler.

13. Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång till personuppgifter:

  • vår kund kan kontakta oss och kontrollera vilken information som finns lagrad om honom

Rätt att rätta uppgifter:

  • Även om vi strävar efter fullständig och uppdaterad information kan våra kunder kontakta oss och begära att felaktig information korrigeras.

Rätt att radera data:

  • om ändamålet har upphört att gälla och kunden till exempel har återkallat sitt samtycke till en viss behandling kommer vi att radera uppgifterna och kunden har rätt att kräva detta även av oss.

Rätt att begränsa behandlingen:

  • vår kund kan kontakta oss och kontrollera vilken information som finns lagrad om honom

Rätt att invända:

  • vi har infört mekanismer för våra kunder att invända mot behandlingen av deras personuppgifter och vi påminner dig också om att i den mån behandlingen är baserad på samtycke (t.ex. för marknadsföring) står det alltid vår kund fritt att återkalla sitt samtycke

Rätten att överföra data från ett system till ett annat:

  • kunden kan komma att kontakta oss om kunden behöver sin information i andra system än våra och vi strävar efter att tillhandahålla informationen så att den kan överföras till ett annat system

14. Andra saker att tänka på

Även om vi strävar efter att driva t.ex. i enlighet med förordningen kan kunden vid behov kontakta vårt dataskyddsombud eller lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet.

Vid insamling av data strävar vi efter att tillhandahålla information som är frivillig och som är obligatorisk. I princip är åtminstone den information som anges ovan nödvändig för tillhandahållande av affärsrådgivning eller andra tjänster (för att uppfylla skyldigheter enligt avtalet/lagen).

Vi använder inte personlig information för automatiskt beslutsfattande (inklusive profilering).