Sidan är under uppbyggnad – Kommer snart

Vi är med i Business Espoo teamet

Business Espoo

Företag från Esbo och närliggande kommuner får nu ännu smidigare service då den nya servicemodellen Business Espoo tar form i A Grid i Otnäs. Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, Espoo Marketing och Esbo stads näringsväsen packar i skrivande stund upp flyttkartongerna i de nya lokalerna. På hösten flyttar även arbets- och näringsbyrån, FöretagsEsbo och Företagarna i Esbo till de gemensamma lokalerna på adressen Otsvängen 5.

Förändringen underlättar och påskyndar ärendeskötseln för företag och företagare i Esbo och den övriga huvudstadsregionen när alla tjänster finns under ett och samma tak.

–  Arbetet i kundgränssnittet ger många fördelar även till aktörerna som flyttar till A Grid. De gemensamma lokalerna främjar en effektivare utveckling av servicekoncept och fördelning av resurser, vilket gör det möjligt att producera tjänster med större kostnadseffekt. Den interna informationsförmedlingen mellan aktörerna utvecklas, vilket även kunderna märker som en tydligare och mer enhetlig kommunikation, säger Harri Paananen, Esbo stads näringslivschef glatt.

Företagarna får mångsidig service under ett och samma tak

Esbo stads näringsväsen och i synnerhet servicehelheterna för stadens konkurrenskraft, internationella ärenden, invandring och servicehelheterna inom projektet Korko finns nu i A Grid. Enter Espoo lockar tillväxtföretag, investerare och besökare till Esbo och hjälper aktörerna i Espoo Innovation Garden och ekosystemen inom Visit Espoo att nå framgång. Målet är fler arbetsplatser och ökad livskraft i Esbo. Bolaget Espoo Marketing ägs av Esbo stad.

Handelskammaren tar med sig sitt omfattande service- och utbildningsutbud till A Grid och ett nätverk med 7 000 etablerade företag för nystartade företag.

Företagarna i Esbo är en lokal intressebevaknings- och serviceorganisation för alla företagare. Utöver intressebevakningen och nätverken får man via organisationen kostnadsfri rådgivning, senaste nyheter om företagande och medlemsförmåner som är värda pengar. FöretagsEsbo betjänar invånarna i Esbo, Kyrkslätt och Grankulla i frågor kring grundande och utveckling av företag.

Företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå betjänar företag och arbetsgivare i alla skeden under företagets livscykel.

– Vi hjälper företag att skaffa kunnig arbetskraft; vi tar emot lediga jobb, utannonserar dem i överenskomna kanaler och söker efter kandidater. Våra tjänster omfattar även internationell jobbsökning och olika slags utbildningsmöjligheter. Vi erbjuder även hjälp i grundandet och utvecklingen av företag samt vid uppsägningar och permitteringar. Via oss kan man även ansöka om lönesubventionering vid rekrytering och vi erbjuder möjlighet till arbetsförsök, säger servicechef Varpu Siivonen vid Nylands arbets- och näringsbyrå.

Omnia har till uppgift att främja medborgarnas delaktighet, kunnande och välfärd samt livskraften hos områdets kommuner, samfund och företag. I ekosystemet BusinessEspoo stärker Omnia kunnandet hos företag och samfund i området enligt deras strategier och behov.

Utöver tjänsterna skapas det nätverk i A Grid 

Alla aktörer i Business Espoo erbjuder företagare möjlighet att nätverka via olika slags evenemang och utbildningar. Till exempel ordnar FöretagsEsbo regelbundet businesskliniker om marknadsföring, juridik, ägarskiften, upphandlingslagen, innovationer och internationalisering. Esbo stads månatliga, kostnadsfria och engelskspråkiga samtals- och idéverkstad Bisnestreffit-BisnesDates ordnas likaså från och med augusti i A Grid.

Ytterligare information:

Harri Paananen, näringsdirektör, Esbo stad
tfn 043 826 7701, harri.paananen@espoo.fi

Vår personal

Vår konfidentiella och avgiftsfria service hjälper dig att starta och vidareutveckla egen affärsverksamhet.

För startande företagare

Hur kan man bearbeta en affärsidé till en affärsplan? Hur ordnas företagets finansiering? Vem hjälper med bokföringen, juridiska frågor eller marknadsföringen? Vilka förpliktelser har en företagare?

FöretagsEsbo har en grupp experter till din tjänst. Du kan utbyta tankar om utvecklandet av affärsidén och få råd beträffande bolagsform: ska du välja firmanamn eller aktiebolag?  Det lönar sig att besöka oss redan innan du ansöker om startpeng.

Företagsrådgivaren ger dig tips om hur du gör upp affärsplanen och kontrollerar dina lönsamhets- och finansieringskalkyler.

Du har också tillgång till vårt lokala nätverk med experter som hjälper dig med bl.a. avtalsjuridik, marknadsföring och bokföring. Det första konsulteringsbesöket hos en expert är avgiftsfritt.

För etablerat företag

Visste du att vi också betjänar företag som varit verksamma en längre tid? Vi ger handledning i alla skeden av företagets livscykel gällande exempelvis företagets finansiering, steget ut på internationella marknaden eller ägarbyte.  Även verksamma företag kan anlita vårt omfattande expertnätverk. Fråga oss hur vi kan stå till tjänst, om ditt företag behöver en ny affärslokal.

Ibland är det bra att bara allmänt diskutera företagandet med en utomstående expert. Våra företagsrådgivare är erfarna och redo att hjälpa dig på traven och vid behov ge dig råd om ytterligare samtal med en lämplig stöd- eller rådgivningstjänst i utmanande förändringssituationer.