Startti Plus

Startti Plus

Startpengen eller något annat bidrag är till stor hjälp då man startar ett företag. När du kompletterar det med tjänsten Startti Plus, får du genast avgiftsfritt en egen, erfaren rådgivare som stöd för ditt företag. Vi kan tillsammans planera de konkreta stegen för att utveckla ditt företags lönsamhet, tillväxt, försäljning och marknadsföring!

Startti Plus är en avgiftsfri experttjänst som Nylands TE-tjänster erbjuder sina kunder som har fått startpeng eller startat företagsverksamhet med 4 månaders arbetslöshetsförmån. I tjänsten får du sparrning för att effektivera din försäljning och stöd för dina marknadsföringskunskaper samt en skriftlig plan på basis av vilken du kan utveckla din affärsverksamhet. Dessutom kan du enligt behov få till och med fyra ytterligare möten för att fördjupa dina kunskaper inom försäljning och marknadsföring.

Lägesanalys av ditt företag

Affärsutvecklingsplan och 4 möten med affärsrådgivare

Nya idéer för att utveckla ditt företag

Vår personal

Nikke Vainikka

Business Advisor, MBA

Päivi Lahtelin-Laine

Business Advisor, YTM

Ville Tolvanen

Business Advisor, M.Sc.

Matias Holmqvist

Business Advisor, M.Sc.

Irene Matinpalo

Business Advisor, M.Sc.

I samarbete med

Det lönar sig att reservera rådgivningstiden 2-3 månader efter att företaget grundades

Då har den nya företagaren redan fått ett grepp om kundkretsen, och sparrningen med experten fokuserar på frågor som är väsentliga för företagarens framgång.

Hur blir jag Startti Plus -kund?

Tjänsten produceras av TE-tjänsternas avtalsparter, bland vilka du fritt kan välja den som du önskar. Läs mera på TE-byråns webbsajt. Mer information om hur man ansöker om tjänsten Startti Plus får du med e-post från Nylands TE-byrå: starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.

FöretagsEsbo betjänar:

Resultaten talar för sig:

FöretagsEsbo har blivit vald att genomföra tjänsten Startti Plus tillsammans med starka partners. Våra partners är KeukeNewCo/YritysHelsinkiNovagoPosintraYritysVantaa ja YritysVoimala.

Kundberättelser

Tjänsten Startti Plus 2.0 boostar ditt företags försäljning och marknadsföring!