Jag respekterar verkligen varje person som blir företagare. Jag ger råd och handleder i synnerhet företagare med invandrarbakgrund, men också alla andra företagare och personer som vill bli företagare, när det gäller det finska samhället och affärsverksamheten generellt. Jag förstår att det kan kännas utmanande att inleda affärsverksamhet i en främmande miljö, eftersom jag i flera års tid själv har jobbat som företagare utomlands.

Jag sparrar också gärna företag och företagare som vill växa internationellt, i synnerhet sådana som vill inleda verksamhet i Kina. Jag har arbetat inom industrin, turistnäringen och företagstjänster, men som min största merit betraktar jag handledningen av nya företag på marknaderna i Kina och Hong Kong.

Rådgivningsspråk: finska, engelska, kinesiska